Zonne-energie: stof tot nadenken

Deze laat zien dat zonne-energie in ongelooflijk korte tijd fossiele brandstoffen heeft ingehaald in prijs. In deze tabel is zonne-energie gebruikt in zonnige ontwikkelingslanden, dus niet representatief want bovengemiddeld zonnig en bovengemiddeld goedkoop. Maar het is wel waar de groei realistisch gesproken vandaan komt en dus wel degelijk een bedreiging voor bestaande oliemaatschappijen:

Prijs zonMaar de tweede theorie is nog verrassender. Namelijk: oliebaronnen lezen ook de krant. Die zien de opkomst van concurrerende zonne-energie. Die kunnen uitrekenen dat hun olie- en gasvoorraden over tien jaar minder waard worden (omdat er steeds meer zon-capaciteit komt). Als je voorraden hebt die in de tijd minder – en niet meer – waard worden, is het rationeel om nu al de prijzen van olie en gas te laten dalen om ze kwijt te raken – en zo zonne-energie weg te concurreren …