wetenschap • tech • gezondheid • geld

Zonne-energie

Zonne-energie

Het artikel van gisteren ‘Te mooi om waar te zijn?’ maakte veel los. Ook bijdragen van Pepijn Vloemans die mij wees op een stuk in Business Insider van vorig jaar: zon kan heel snel goedkoper worden dan steenkool voor China. Omdat China kolen importeert uit Australie en dat is duur. Door de massale investeringen door China in zonne-technologie, zal de prijs van zonnepanelen snel omlaag gaan; daar heeft de hele wereld profijt van. Andersom: als in de OESO nou fossiele brandstoffen ietsje minder werden gesubsidieerd/zwaarder werden belast, zou ook hier zon sneller doorbreken.

Ook met dank aan Vloemans deze blogs van Ramez Naam die grondig beargumenteert waarom ook voor zonne-energie een soort van ‘Moore’s Law’ geldt. Iedere verdubbeling van geinstalleerde capaciteit leidt tot 16% lagere kosten per eenheid elektriciteit. Hij, de IEA en anderen denken dat 4 dollarcent/kwh in 2050 realistisch is – dat is bijna de helft van de prijs van elektriciteit uit aardgas.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer