Zou ‘t kunnen? (2)

Vorige week hier aandacht voor data-analist Marc Mussaeus, die cijfers extrapoleerde en concludeerde: op dinsdag 14 april of daaromtrent zijn er geen nieuwe sterfgevallen geregistreerd door het RIVM met Corona als oorzaak. (zoals inmiddels iedereen weet worden een heleboel gevallen niet geregistreerd.) Maar dinsdag 14 april toonde de grafiek een ander beeld:

Bron: NOS

Mussaeus zegt nu dat de lijn niet door de x-as zal gaan, maar hem asymptotisch zal ‘benaderen.’ De werkelijkheid laat zich moeilijk in grafieken vangen, lijkt het.