Zou ‘t kunnen?

Data-analist Marc Mussaeus, docent aan de Fontys Universiteit in Eindhoven, extrapoleerde trend in sterftecijfers Covid-19 en voorspelt: rondom 14 april, aanstaande dinsdag, wordt in Nederland de laatste dode toegeschreven aan de huidige epidemiegolf. Medio april is dan niet de piek, maar het einde van de trend. Sterfte zal hooguit incidenteel zijn. Intrigerende denkoefening. Zal de trend zich de komende week inderdaad onverstoorbaar doorzetten tot nul? En is dat te danken aan lockdown, of groepsimmuniteit, of iets anders? Mussaeus beperkt zich tot de cijfers, er is te weinig bekend om nu al iets te zeggen over oorzaken. Hij maakt dezelfde berekeningen voor sterftecijfers van het CBS (die veel hoger liggen) en voor andere landen.  (tip J. Rademaker)