40% efficiënter

Google heeft een zelflerend algoritme ontwikkeld dat de koeling van serverruimtes analyseert en adviezen geeft over de meest efficiënte inzet van ventilatie en AC. De adviezen leidden tot 40% energiebesparing. Nu heeft Google enkele datacenters ‘overgedragen’ aan de AI: die reguleert nu de koeling zonder tussenkomst van managers.