Wereldheerschappij?

Fabrikanten van EV-opladers in China en Japan hebben afgesproken dat ze  standaardnormen voor de opladers gaan opstellen. Samen zijn ze goed voor 90% van de wereldmarkt. Europese en Amerikaanse opladers gebruiken andere protocollen.