Apple en belastingen

Hebt u een hypotheek? Trekt u de rente af? Dan bent u geen haar beter dan Apple. U gebruikt de regels. Het enige verschil tussen u en Apple is dat Apple veel slimmere advocaten en fiscalisten kan inhuren dan u (of ik). Die kunnen de mazen in slecht geschreven wetten ontdekken, en inconsistenties tegen elkaar uitspelen. Is dat slecht? Een bedrijf heeft meerdere belanghebbenden, aan wie het verantwoording moet afleggen: werknemers, aandeelhouders, leveranciers, klanten en omwonenden. De meesten zijn gebaat bij een zo hoog mogelijke winst.

Is Apple immoreel? Nee. Een overheid is niet qualitate qua moreel superieur. Een overheid is niet per definitie in staat beter met geld om te gaan dan een bedrijf. Ik denk zelfs dat bedrijven beter in staat zijn om geld ten algemenen nutte uit te geven dan ambtenaren. Een lezer zei dat hij blij was dat wij in tegenstelling tot de Ieren ‘een sterke staat’ hebben. Nou liever niet. Rusland heeft ook een sterke staat. En Turkije. Bovendien doet het Ministerie van Financiën van onze sterke staat de hele dag niets anders dan belastingdeals sluiten met bedrijven.

Ik denk wel dat het belangrijk is dat een land een rechtsorde heeft, met duidelijke regels, respect voor eigendom en onafhankelijke rechtspraak. In die opzichten doet Ierland niet onder voor ons. De EU zegt dat Ierland zich niet aan de EU-regels houdt. Als Ierland zijn handtekening onder EU-spelregels heeft gezet en daarmee zijn eigen soevereiniteit ondergeschikt heeft gemaakt – dan prima. Maar Ieren hebben ook fiscalisten en zullen hebben bestudeerd of hun kongsie met Apple valt te verenigen met die EU-spelregels. Laat de rechter maar bepalen wie gelijk heeft.

Van de belastingopbrengsten van de Staat der Nederlanden komt al jaren zo’n 10% van de belasting op winst van bedrijven. De overige 90% komt uit accijnzen, belasting op particulieren, BTW (30% van het totaal) etc. Kennelijk draait de overheidsmachine daar prima op.

PS: ik vind persoonlijk dat we in Nederland buitengewoon veel waar voor ons geld krijgen. Ik betaal met plezier mijn belastingen omdat ik het fijn vind dat minder fortuinlijken hier een vangnet hebben; liberalisme getemperd door mededogen is mijn credo. Ik pleit niet voor afschaffing van ‘de staat’ of het algemene belang. Ik vind wel dat overheden niet hinderlijk genoeg gevolgd kunnen worden, want macht corrumpeert.

PS2: oh ja, ik ben behalve belastingbetaler ook aandeelhouder van Apple.

PS3; een liberalist vindt Tim Cook eigenlijk maar hypocriet, en daar heeft hij ook een punt.

Abonneer op De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer op