Baudet

Thierry Baudet schreef een bespreking van de boeken van Michel Houellebecq voor een Amerikaans tijdschrift waar nogal wat mensen zich over opwonden in Nederland. Bij uitzondering maak ik het artikel in het blad ‘American Affairs’ beschikbaar via ‘Outline,’ het programma dat betaalmuren omzeilt. Leest u dat vooral, voordat u zich een mening vormt.