Bitcoinmarkt sluit

Alweer een marktplaats voor eigenaren van bitcoins verdwijnt: Buttercoin gaat sluiten. Iedereen kan keurig zijn geld opvragen, niemand wordt bestolen. Dat is al opvallend voor een bitcoinmarkt, maar intrigerender is dat Buttercoin werd gefinancierd door Google Ventures en Y Combinator, zeg maar de aristocratie van de Silicon Valley durfkapitalisten. Als die er al geen brood in zien, wat betekent dat dan? Artikel noemt verschillende mogelijke redenen: te veel concurrentie, slecht management.