Boter en geluk

Hoe meer boter een land produceert, hoe gelukkiger de bevolking. Correlatie, geen causatie; of wel? (tip A. van Rossum)