China wordt snel groener

-1x-1

Dat wisten we al, maar de cijfers zijn telkens weer verbluffend. China bouwt in hoog tempo zonne-energie velden en -centrales. Over vijftien jaar zou China evenveel elektriciteit genereren uit ‘low-carbon’ bronnen als de VS uit alle bronnen, inclusief fossiele brandstoffen – in datzelfde jaar.