China’s energieplannen

China heeft een enorme energiebehoefte (op dit moment 25% van de wereld, een derde meer dan de VS), die enorm groeit. Dus de overheid maakt de enormste plannen voor energievoorziening – groene, wel te verstaan. In 2030 moet de CO2-uitstoot pieken; daarna verminderen tot nul in 2060. Fossiel veroorzaakt te veel last voor de burgers; en er is fysieke ruimte voor hernieuwbare bronnen. Een zonnepark met panelen ter grootte van Singapore in de woestijn van Qinghai, in het Westen. Daarnaast: een stuwmeer met dam. Ook: windmolenparken. Totale capaciteit uiteindelijk 20 gigawatt. Een netwerk van Ultrahoog-voltage elektriciteitskabels, waardoor de energie naar het oosten kan worden getransporteerd. Dit is maar één voorbeeld.

Als China eenmaal zelfvoorzienend is, zal het zijn technologie kunnen leveren aan de wereld. Opwekking, transport, opslag. Dan zouden – bijvoorbeeld – Europese landen weer afhankelijk worden van een buitenland voor zijn energievoorziening. We merken op dit moment hoe vervelend dat kan zijn. (tip A. Kaizer)