wetenschap • tech • gezondheid • geld

Cijferinflatie (2)

Naar aanleiding van het stuk over diploma-inflatie in het VK schreef lezer P. Fonkert het volgende:

‘In ons land is het niet veel beter geregeld in onderwijsland, heb ik na 16 jaar doceren aan de HvA gemerkt. Competentie gericht onderwijs, studiesucces metingen en vakken afschaffen die het laatste niet helpen verhogen, zijn daarvan een paar oorzaken. Het (samen)werken in teams heeft vele lifters opgeleverd die vrijwel allemaal slagen voor nieuwe vakken waarvan het nut op zijn zachtst gezegd twijfelachtig is. Ik kan er een boek over schrijven, maar doe dat niet. Ik geniet nu van de voorbereiding van mijn laatste arbeidzame bezigheid en daar past achterom kijkend klagen niet bij.

Tenslotte schrijf je: “Engeland is het enige land in de OESO waar 16- tot 24-jarigen net zo slecht scoren als 55-tot 65-jarigen in lezen en rekenen.” Naar mijn stellige overtuiging is het met de taal- en rekenvaardigheid van onze jonge Bachelor graduates droever gesteld dan met de huidige 55/65 jarigen. Een voormalige MULO leerling kan/kon en weet/wist veel meer dan een hedendaagse Bachelor in Science.’

Zijn er nog meer Bicker-lezers die weten hoe het er in Nederland aan toe gaat?

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer