Een derde van knie-operaties VS onnodig

Althans, als je ze meet naar de vrij algemeen aanvaarde WOMAC pijn-index. Mensen met ‘geen’ of ‘milde’ pijn kregen toch een knie.