Een vraag, een antwoord

Dit was het meest complete antwoord op de vraag ‘waarom bouwen we niet meer ziekenhuiscapaciteit?’ Van lezer Bert de Fijter, voormalig ziekenverzorgende/verpleegkundige/anesthesie verpleegkundige:

‘Goeie vraag, dat had Nederland zich 10 jaar geleden moeten bedenken. De zorg is aan de vrije markt overgelaten en is uitermate efficiënt gemaakt, precies genoeg personeel en middelen voor de standaard zorgvraag.
Met uitzondering voor een bus die tegen een viaduct rijdt of een vliegtuig die in een flat vliegt, dus niet meer overcapaciteit dan een paar duizend ernstig zieken of gewonden Nederland breed, zie vrijwel ieder jaar dat de grenzen al bereikt worden met de standaard griepgolf. Er is door ervaren artsen, verpleegkundigen, virologen en rampspecialisten jarenlang gewaarschuwd dat de capaciteit te krap is om calamiteiten op te vangen, maar de markt is ingesteld op efficiëntie en kostenbesparing en daar plukken we nu de wrange vruchten van.

‘Snelopleidingen voor verpleegkundigen is niet mogelijk voor de huidige benodigde hoeveelheid kennis en kunde en ervaring om de kwaliteit te handhaven die onze zorg kent, wij zitten aan de top van de kwaliteit in de wereld en piepen al als er een kleine fout gemaakt wordt.
Daarnaast is het werk en denkniveau op een IC, een OK en de eerste hulp op HBO+ niveau, dat wil zeggen dat verpleegkundigen daar, tot op zekere hoogte, zelfstandig mogen observeren, vaststellen dat er een interventie nodig is, de interventie uitvoeren inclusief medische handelingen uitvoeren, zoals infusen aanbrengen de benodigde vloeistoffen geven, beademingsmachines instellen en aanpassen, medicatie aanpassen. In Nederland staat niet continu een arts aan het bed of is op iedere OK aanwezig, dus de IC verpleegkundigen en anesthesie verpleegkundigen zijn extra opgeleid om deze medische handelingen uit te voeren. Daarvoor is nodig, bovenop de verpleegkunde opleiding, een IC opleiding van anderhalf jaar tot 2-3 jaar voor een medewerker anesthesie.
‘Ieder mens is anders en reageert anders op medicatie, dus een standaard hoeveelheid is voor niemand de juiste hoeveelheid.
Bedenk ook dat een Corona patiënt grofweg 10+ medicatie krijgt via infuuspompen om in slaap te blijven en om complicaties te voorkomen; de balans van deze medicatie is voor iedere patiënt anders.

‘De opleiding voor generalistisch verpleegkundige duurt 4 jaar en dan komt de specialisatie pas aan bod, die nog 1,5 tot 3 jaar duurt en dan moet je nog een jaar onder begeleiding van een ervaren verpleegkundige werken voor je volledig zelfstandig beslissingen mag nemen en een aantal handelingen volledig zelfstandig mag uitvoeren.
Deze verpleegkundigen in opleiding moeten les krijgen en in de praktijk begeleid worden, wat ook extra ervaren personeel kost en wat dan afgaat van de huidige zorg, dus nog meer afschaling van de reguliere zorg.

‘Als dit hele Corona verhaal voorbij is, dan moet Nederland maar eens heel goed gaan kijken hoe het zijn gezondheidszorg opnieuw wil opbouwen met de nodige overcapaciteit. Dat kost geld en dat zal de bevolking zelf op moeten brengen Wil men hier niet aan betalen, dan moet men ook niet gaan piepen als er niet voldoende capaciteit is.

‘Het idee om de regels soepeler te maken is een mogelijkheid. Bedenk dan wel dat als de ziekenhuizen alsnog overvol liggen met veel te weinig personeel, dat patiënten in de gang en op de stoep zullen blijven liggen en thuis verzorgd moeten worden met als gevolg niet de juiste zorg, medicatie en zuurstof; en dat dan het percentage dat overlijdt, veel hoger zal worden. Evenals de blijvende symptomen vanwege de niet ontvangen juiste behandeling.’