Emotionele intelligentie in een sollicitatie

Ken je sterke en je zwakke kanten – wees belangstellend en kijk mensen in de ogen – vertrouw op je buik – als je emotioneel wordt dan gebruik je dat in plaats van het te onderdrukken of sublimeren. Interview met Daniel Goleman, uitvinder van de term EQ, in Huffington Post samengevat door Fast Company. (indien paywall: klik hier)