wetenschap • tech • gezondheid • geld

Gaat het echt Geweldig?

Gaat het echt Geweldig?

Hard-core Bicker-lezers weten dat ik in 2012 een boek schreef getiteld ‘Het Gaat Geweldig.’ Daarin een hoofdstuk over het afnemende geweld tussen mensen, gebaseerd op een aantal bronnen maar geïnspireerd door en grotendeels leunend op het uitputtende ‘The Better Angels of Our Nature’ van Harvard psychologie prof Steven Pinker. Nicholas Nassim Taleb, schrijver van ‘The Black Swan,’ zou je de natuurlijke tegenstander van Pinker kunnen noemen. Beiden blijven het liefst dicht bij empirische data, oftewel baseren hun conclusies op wat waarneembaar is, niet wat je zou kunnen extrapoleren. Maar allebei ontkomen ze er niet aan conclusies te trekken uit hun gegevens. Pinker zegt: ‘Kijk nou toch eens hoe weinig oorlog er nog is tussen landen; de redenen daarvoor geven mij het gevoel dat het wel eens een structurele afname zou kunnen zijn.’ (namelijk: meer handel, minder kolonialisme, meer internationale overlegstructuren etc.) Taleb zegt: ‘Dat kan wel wezen, maar onze geschiedenis leert ons ook een andere les: dat we iedere keer door de werkelijkheid worden verrast als we ons in slaap laten sussen door een serie data.’ Dat is een moeilijk argument om te bestrijden: natuurlijk kan het een keer mis gaan. Pas bij het uitbreken van WO 3 weten we dat Taleb gelijk heeft gekregen. Taleb heeft nu een nieuwe studie gepubliceerd waarin hij zijn waarschuwing onderbouwt met 2000 jaar historische data en daarop enkele statistische methodes loslaat. Ik moet eerlijk zeggen: dat was het punt waarop ik hem niet meer kon volgen. Maar ik laat me graag overtuigen van mijn eigen ongelijk, dus wie zijn verhaal begrijpt en dat in normaal Nederlands kan weergeven, geef ik graag de ruimte in De Bicker. Is de kans op een grote oorlog in de 21ste eeuw echt geslonken? Of Is dat naïef?

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer