Get a Life: reacties 3

1,5 meter. Als de helft van de bevolking besmet raakt, en 5% daarvan moet naar het ziekenhuis, gaat dat om meer dan 400.000 mensen EXTRA in het ziekenhuis. Tekent De Bicker daarvoor bij het kruisje?

===

Mee eens!

Helemaal idioot dat alle mensen die inmiddels immuun zijn en anderen niet kunnen besmetten ook op 1,5 meter moeten blijven.

===

Mag ik ook reageren als ik het erg met je eens ben?

Ik hoop van harte dat die ‘1,5 meter economie’ als begrip net zo snel verdwijnt als het al even bizarre begrip van ‘groepsimmuniteit’. Iedereen die maar een beetje kon rekenen, kon uittellen dat een lockdown én groepsimmuniteit niet samengaan.

Gelukkig nemen de kritische geluiden nu meer toe. Want tot voor kort kwamen Rutte en het RIVM wel heel makkelijk weg met de genomen maatregelen. Als hier ooit een parlementaire enquête over komt, zal duidelijk worden welke grove fouten er zijn gemaakt. Het ontbreken dan wel snel inrichten van een testinfrastructuur is denk ik wel de grootste fout. Sterker nog, in de beginfase van de coronaverspreiding mochten GGD’s en anderen niet eens testen, omdat er zo’n gebrek aan testen was. Hierdoor kon het virus zich makkelijk verspreiden. (En is het dodental in Nederland relatief hoog, vergeleken met bijv. Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zuid-Korea etc). De chaos rond inkoop en logistiek rond beschermingsmateriaal had ook voorkomen kunnen worden. Ik hoorde in februari al – toen er nog niets aan de hand was – dat ziekenhuizen tekorten hadden.

Ik weet niet precies wie waar verantwoordelijk voor is, maar het lijkt er wel op dat de betrokkenen meer verstand hebben van modellenbouw dan van praktische zaken.

===

Dank voor de glimlach op mijn gezicht bij het lezen van het artikel ‘get a life’.

Het klinkt logisch, maar is het niet. Tenminste, dat vind ik.

Het doet mij denken aan de voorkant van mijn statistiek syllibus op de havo. Dat had als titel iets in de trand van: “slechts 20% van de verkeersongelukken wordt door dronken bestuurders veroorzaakt. 80% dus niet!”

Dit lijkt aantrekkelijk, totdat we de cijfers, en niet de percentages erbij pakken. Stel, er waren 100 verkeersongelukken in totaal. Als alle dronken bestuurders niet waren gaan rijden was het aantal verkeersongelukken gedaald van 100 naar 80!

Een soort vergelijk wordt hier gemaakt.

===

Met het idee om de verantwoordelijkheid bij mensen zelf te leggen heb je in mij direct, zonder enige twijfel, een heel groot medestander! Ik denk dat dit zou kunnen werken, en dat de percentages anders zouden worden. Hoe precies? Dat weet ik niet.

Je stelt het helder. Het is als in het klassieke kinderboek ‘We gaan op berenjacht’: we kunnen er niet overheen, we kunnen er niet onderdoor, we moeten er dwars doorheen.

===

@ GetALife: helemaal mee eens.

===

Prioriteit is dat gezondheidsstelsel niet in elkaar dondert.

Verder, we moeten toch ergens dood aan gaan. Nu we de meeste ziektes redelijk het hoofd kunnen bieden en zo dus natuurlijke doodsoorzaken wegnemen of ver naar de toekomst opschuiven kunnen we steeds ouder worden met minder weerstand en dergelijke. Het levend organisme is echter inherent een dagelijks gevecht (mooiste beschrijving van Bil Bryson wanneer hij in zijn A short history of nearly everything een cel van binnen beschrijft: “you wouldn’t like it there”) en daar drukt een nieuw virus ons hard met de neus op de feiten. Als we alle doodsoorzaken hebben bestreden gaan we dan alle bomen kappen omdat er jaarlijks behoorlijk wat mensen doodgaan van omvallende bomen?

Verder: door deze ontwrichting van de maatschappij creëeren we waarschijnlijk recessie, locale armoede met alle gebruikelijke gevolgen van dien: marginalisatie, ontevredenheid, gezinscrises, criminaliteit, populisme, etc. en dit rijtje kan iedereen op zijn/haar eigen manier voortzetten…

===

Fijn om dit geluid wat vele mensen delen geventileerd te horen!

Interessant en fris perspectief. Wel makkelijk voor mij (47 jaar) om mee eens te zijn. Ik krijg vrijheden en hoef niets meer op te geven

Zonder dat ik wetenschapper ben klinkt het volstrekt logisch.  Ik zie ook zo veel inconsistent beleid. Dichtbij huis. Vergelijk alleen al de AH met de Aldi. Wereld van verschil. Veel schijnveiligheid ook.

Wel denk ik dat het not done is voordat politiek NL dit als nieuw beleid durft uit te vaardigen.

De interessante vervolg vraag waarom dit zo is.  Geen wetenschappelijke onderbouwing? Politieke zelfmoord? Zijn de media te volgzaam of te weinig kritisch?

Pre-lockdown werd de analogie met griep vaak gemaakt. Het valt me op dat dit niet meer zo veel gedaan wordt.

Iets anders. Wij hebben veel vrienden in Spanje. Ik krijg niet uitgelegd dat wij het over een intelligente lockdown hebben. Doen zij het dan dom? Ook dit is een slim gekozen marketing spin om draagvlak te krijgen..

Ik vond jouw artikel over die Zweed en (equivalent onze RiVM) erg interessant. Ook de data van Maurice de Hond hieronder:

https://www.maurice.nl/2020/04/14/zo-gaat-de-verspreiding-van-het-covid-19-virus-vooral/

Succes met vervolg denkprikkels via je newsbrief.

===

Ik ben het met je eens dat er moet geëvalueerd worden of dit de juiste aanpak is, maar je uitspraak “wie denkt dat hij of zij tot een risicogroep behoort, mag zelf de keuze maken of hij of zij het risico wil lopen op een besmetting”, klinkt bij mij een beetje als “wie denkt dat hij of zij tot een minderheidsgroep behoort, mag zelf de keuze maken of hij of zij het risico wil lopen op discriminatie”. Het is mijns inziens een behoorlijke overschatting te denken dat actieve mensen die tot de risicogroep behoren deze verantwoordelijkheid zelf kunnen nemen (en afdwingen bij hun omgeving). Behoorlijk naïef en wellicht uitgesproken door iemand die zelf niet tot een risicogroep behoort. Vergeet niet, niet alle mensen die tot een risicogroep behoren zijn 70+ en gepensioneerd.

===

Eindelijk eens een verhaal met intelligentie in plaats van bang makerij en ANGST zaaien in de overtreffende trap.

Een prima idee Vertel het verder en verder

Mogelijk komt het bij meer mensen binnen

==

Hulde!

De Bicker for president 😉

===

“Maar waarom? 80% van de mensen die het virus krijgen heeft milde symptomen; 20% zware symptomen; 5% gaat het ziekenhuis in; een fractie overlijdt.”

5% zijn er 850.000, 2% op de IC zijn er 340.000 en een fractie is 1% en dat zijn er 170.000.

“Natuurlijk moeten we overbelasting van de zorg voorkomen, de curve platslaan. Maar daarvoor kunnen we tijdelijke ‘lockdowns’ afkondigen.”

Het gevolg van de besmetting zie je pas 2-3 weken na de besmetting en dan loop je 2-3 weken achter op de verspreiding die dan nog 2-3 weken doorgelopen is.

“Verander de focus: niet op de verspreider, maar op de ontvanger.”

De verspreider is iedereen, de ontvanger ook.

“Wie denkt dat hij of zij tot een risicogroep behoort, mag zelf de keuze maken of hij of zij het risico wil lopen op een besmetting.”

Niet gestuurde remming laat de gezondheidszorg volledig vastlopen en dan is er ook geen ruimte meer voor diegene die een infarct krijgen of eerste hulp behoeven, laat staan de voor ons normale diagnostiek bij klachten en de noodzakelijke behandelingen daarna.

En er is dan zeker nog een flinke berg collateral damage.

===

Plank raak!

===

Ben het -helaas- met je eens.

De risicogroepen-dus ook wij 60 plussers- moeten de uitzondering zijn.

Wel denk ik dat daar tegenover mag staan dat er bijvoorbeeld ruime(re) supermarktmogelijkheden voor die groepen zijn/komen, een voorrang bij toekomstige vaccins en inderdaad een graadmeter die aangeeft hoezeer (en waar) het virus rondwaart.

===

Helemaal eens over de 1,5m samenleving. Focus op het beschermen van de risicogroepen en leg de samenleving niet plat.

Mijn vrouw en ik hebben een corona test gedaan, zij teste positief ik negatief. Zij heeft haar Corona ervaren als een griep. Wij hebben dan ook niet meer dan ‘normale’ griepmaatregelen in huis getroffen (eigenlijk alleen vroeg naar bed).

===

Misschien slaat u de plank inderdaad wel mis! Zie bijgaand artikel over de wiskundige Bert Slagter die tot een heel andere conclusie komt!

In deze tijden heel zeker pleiten voor bepaald beleid voelt wat weinig genuanceerd. Zeker omdat FTM net vandaag supergoed heeft uitgelegd hoe je fundamentele onzekerheid veel beter managet dan met stoere uitspraken. Misschien goed om dat artikel uit te lichten en de nuance die daarin gevonden wordt – ook bijvoorbeeld over de nog altijd onzekere ziekmakendheid / dodelijkheid onder mensen onder de 70 en kinderen.

https://www.ftm.nl/artikelen/exit-strategie-corona-lockdown?share=VFRzxvuInwG8RRndrBs0UuhUEDYmGdXFa0bjwdFf5TY5R6XjX%2B5syF%2F96VqNhg%3D%3D (check ook weer de links vanuit dit overzichtsartikel)

===

Oproep hieronder is opmerkelijk eenzijdig en gericht op ‘fouten maken aan de ernstige zijde van het spectrum’. Dat de economie weer moet gaan draaien is een zekerheid, maar de manier hoe daar te komen gaat niet zo simpel zijn. Ik denk dat de voorbeelden die FTM aanhaalt, zoals de speech van Merkel, betere voorbeelden zijn van sterk leiderschap. Daarbij niet schuwen dat leiders moeten aangeven dat we veel niet weten en dan blijven uitleggen dat het ontbreken van bewijs voor X echt niet hetzelfde is als bewijs voor het ontbreken van X. Of ook: aangeven dat een kleine fout aan de veilige beleidskant ons als geheel veel minder kost dan een ‘kleine’ fout aan de risicovolle beleidskant. Dit virus is nog altijd exponentieel; dat heeft ons twee maanden geleden ook al eens verrast, toch?

Anyway, FTM heeft het allemaal al netjes op een rijtje gezet, ben benieuwd hoe De Bicker dit leest.