Get a Life: reacties

Een volle brievenbus vanmorgen. Ik probeer de boodschap te distilleren. (Vanavond kijk ik of de website alle brieven compleet kan publiceren.) Ruwweg tweederde is het eens (dat lijkt te verwachten, soort zoekt soort), 30% oneens, de rest enerzijds-anderzijds.

Laat ik de twee meest extreme reacties geven als startschot:

‘Ik weet niet waar ik moet beginnen. De Bicker is de domste nieuwsbrief van Nederland geworden.
3% van 17 mio mensen is 0,5 miljoen. Ach die mogen best levensgevaarlijk ziek worden van jou. Half miljoen mensen binnen een paar maanden ziek met de IC capaciteit die we nu hebben zal leiden tot heel heel veel onnodige doden. En dan hebben we het nog geen eens over de blijvende long-, hersen- en nierschade die covid-19 tot gevolg heeft.
Dit is het domste stukje dat ik ooit in de Bicker gelezen hem. Tijd om me te unsubscriben? Kwaliteit is bijna Trump niveau geworden. Het begon met die domme youtube video van die gast die zei dat we mid april op nul doden zullen zitten.’
En aan de andere kant van het spectrum:
‘Ik ben het zo van harte eens met het artikel ‘get a life’. Ik behoor tot de zgn risico groep, maar mag ik alsjeblieft zelf bepalen hoe verstandig ik daarmee omga. Ik handel naar bevinden, dus dat betekent altijd handschoenen en masker bij me hebben en gebruiken indien nodig. Het gedrag van overheden om ons als seniele oudjes (74 jaar) weg te zetten, die tegen zichzelf beschermd moeten worden is te erg voor woorden. We hebben meer van dit soort artikelen nodig.’
Het telkens terugkerende argument van de dissidenten: 3% lijkt weinig maar is op een bevolking van 17 miljoen altijd nog 540.000 mensen, bij een IC-capaciteit van 1.000 tot 2.000. Je kunt gaan morrelen aan de risicogroep (kinderen niet meetellen, alleen ouderen tellen, alleen de mensen die besmet raken) maar je komt toch altijd uit op tienduizenden zo niet honderdduizenden, in ieder geval ondraaglijk voor de ziekenhuiscapaciteit. Dus ik geef toe: daar ben ik te nonchalant over.
‘In the beginning, we knew little about this novel disease except that it had a high transmission rate (R0=2.5, or double every four days), and high morbidity and mortality. Now we know more, for instance that it is transmitted when carriers are pre-symptomatic and asymptomatic!’ schrijft D. Rosenberg.
De besmettingsratio is sterk gedaald, maar komt dat door de quarantaine? Of omdat een toenemend aantal mensen de ziekte al heeft gehad? En een andere overweging: we werden overvallen door een onbekend virus. Nu we weten hoe riskant dat is, zijn we toch veel voorzichtiger en zou de besmettingsratio toch drastisch moeten afnemen, zelfs zonder 1,5 meter?
Maar geleidelijkheid is beter. In de woorden van J. Schukken: ‘Bij nader inzien denk ik dat we voorlopig de echte grote ‘brandhaarden’ misschien maar moeten overslaan. Voetbalwedstrijden, mega-concerten, festivals, carnaval. Dat soort werk. Dat lijken me de grootste versnellers van verspreiding. Dan kan de rest van het leven (horeca, in ieder geval restaurants), transport, ‘werk’ zeg maar, gewoon weer opgepakt worden.’
Andere kanttekening: sommige mensen hebben weinig vrije keuze, namelijk de mensen die moeten werken om in levensonderhoud te voorzien van zichzelf en hun gezin. ‘ Als wij overgaan tot het nemen van een calculated risk met het al dan niet krijgen van het virus leggen we wederom onherroepelijk de rekening neer bij de arme overgrote meerderheid die helemaal niks kan en enkel dood gaat,’ schrijft M. Tolsma.
Tot slot: ik had duidelijker moeten zeggen: we moeten de mensen die zich kwetsbaar achten wel helpen, door ze kapjes te geven, speciale winkeltijden, thuishulp en wat er verder nodig is.