Hekel aan reclame?

U wel misschien, Google niet. Google leeft van reclame-inkomsten. Dus Chrome, de browser, wordt ontwikkeld om ‘ad blockers’ het leven zuur te maken. Alternatieve browsers, Brave voorop maar ook Opera en Vivaldi, zetten hun strijd voort om ad blockers in stand te houden.