Helaas

Nieuwe website unfortunately.io genereert afwijzingsbrieven. Voor als u honderden sollicitaties krijgt. Of tientallen aanvragen voor start-up financiering. Of iets anders. ‘Goed geschreven, AI-generated,’ zegt de website. Kies de toonhoogte: resoluut, begripvol, te druk, ‘kan mijn partners niet mee krijgen ….’