wetenschap • tech • gezondheid • geld

Ammunitie voor Piketty

Ammunitie voor Piketty

Inkomensongelijkheid: de kloof tussen rijk en arm wordt groter als vermogen sneller groeit dan de economie – oftewel als rendement op vermogen hoger staat dan BNP-groei. Volgens een nieuwe langjarige studie – 1870 – 2015, oftewel 145 jaar, over maar liefst 16 landen – is dat het geval: gemiddeld rendement op korte en lange obligaties, aandelen en huizen was 6,28%. Economie groeide gemiddeld 2,87%.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer