Huawei hoezo? (2)

Het Britse agentschap dat het land moet beveiligen tegen ‘cyber-aanvallen’ heeft al sinds 2003 argwaan tegen Huawei; en in 2008 al een aparte eenheid opgericht, het Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC), dat telecombedrijven adviseert bij het uitbesteden van nieuwe netwerken.

In 2003, schrijft het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) in een blog post, wilde British Telecom een nieuw mobiel netwerk aanleggen. Dat jaar concludeerde NCSC dat de Chinese staat:

  1. Iedereen in China kon dwingen om wat dan ook te doen (hetgeen nu ook is bevestigd in de Chinese ‘Nationale Spionage Wet’)
  2. Op zeker moment ook tegen het VK cyber-aanvallen zou uitvoeren (hetgeen inderdaad is gebeurd, zoals in december 2018 door de Engelsen publiek is gemaakt.)

Met die twee uitgangspunten werden offertes van Huawei bezien, en werden beperkingen opgelegd aan de plekken waar Huawei-apparatuur mocht worden ingezet.

IN 2008, toen er meerdere telecomaanbieders waren die allemaal nieuwe generaties netwerken wilden aanleggen, besloot het NCSC tot oprichting van het Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC), om alle telecomaanbieders gelijkelijk te bedienen.

Er is geen enkele andere toeleverancier ter wereld waarvoor de Britse overheid zo’n evaluatie-agentschap als HCSEC heeft.