‘Internet is 25’

Op 6 augustus 1991 publiceerde Tim Berners-Lee zijn verslag over het ‘WorldWideWeb project’ waarin het hele concept van ‘hypertext’ werd beschreven, en de gedachten daarachter. Dat stond eerst op zijn CERN-website in december 1990; toen hij het op een openbaar toegankelijk plek zette, zou je dat de eerste website kunnen noemen.