Kernenergie?

Is kernenergie de oplossing voor een wereld die energie vreet maar geen broeikasgassen meer wil toevoegen aan de atmosfeer? Een snel groeiende rij deskundigen en opinieleiders – onder wie Bill Gates – pleit voor een herbezinning. Nu een tegengeluid, van de man die hoofd was van de Nuclear Regulatory Commission onder president Obama 2009-2012, Gregory Jaczko. Hij zegt: kernenergie is helemaal niet zo goedkoop, en de overheid is niet opgewassen tegen de druk van de bedrijfstak dus veiligheid is niet optimaal. De oplossing die Gates en anderen voorstelt is een reactor die nog zeker tien jaar in de prototype fase zit.