Kissinger over AI

Henry Kissinger (wordt deze week 95) is bezorgd over kunstmatige intelligentie (AI). ‘Dit ontstijgt automatisering zoals we dat kennen. Automatisering gaat over middelen (…) AI gaat over doelen; het definieert zijn eigen doelen.’

‘Kunstmatige intelligentie zou wel eens de verkeerde naam kunnen zijn. (…) Ze doen niet wat we tot nu toe hebben beschouwd als ‘denken.’ Het is meer ‘onthouden en berekenen’ op een ongekende schaal. Omdat ze daar zo goed in zijn zullen AI ieder spel winnen waarin ze meedoen. Maar voor mensen gaan spellen niet over winnen, maar over nadenken. (…) dat is de essentie van menselijke cognitie.’

‘De Verlichting begon met filosofische inzichten die werden verspreid door een nieuwe technologie (boekdrukkunst). Onze periode gaat in de omgekeerde richting: wij hebben een potentieel dominante technologie die op zoek is naar een gidsende filosofie.’ AI gaat tot conclusies komen die wij niet snappen. Zoals AlphaGo onoverwinnelijk werd in het spel Go. ‘Wat gaat er gebeuren met ons bewustzijn als ons uitleggend vermogen wordt overtroffen door AI, en wij als samenleving niet meer in staat zijn om de wereld waarin wij leven te verklaren in termen die door andere mensen worden begrepen?’