wetenschap • tech • gezondheid • geld

Klimaat en weer

Klimaat en weer

Al dat extreme weer, komt dat nou door klimaatverandering of niet? Roger Pielke jr.* heeft het laatste IPCC rapport gelezen en distilleert een overzicht. Wat voor soort extreem weer komt vaker voor (detectie), en valt dat toe te schrijven aan menselijk handelen, en dus klimaatverandering (attributie)? Op ieder punt refereert hij aan het IPCC-verslag, en kopieert hij tekstfragmenten ter onderbouwing. Gaat-ie:

Dus bijvoorbeeld: ja, er zijn meer hittegolven, en ja, die kunnen we in redelijk vertrouwen toeschrijven aan klimaatverandering door menselijk handelen. Datzelfde geldt voor zware regenval. Maar niet voor overstromingen (Denk België en Duitsland, afgelopen zomer). Het één leidt niet noodzakelijk tot het ander, en dat legt het IPCC ook weer uit. Verder: door menselijk toedoen is er vaker weer waarin bosbranden kunnen ontstaan (dus langdurig warm en droog weer). Verder, om het ingewikkeld te maken: er zijn vier soorten ‘droogte’ en ze zijn niet allemaal toe te schrijven aan menselijk handelen. Details zie hier. Meteorologische droogte (denk aan minder regen, meer wind), en hydrologische droogte (denk opgedroogde rivieren) komen niet vaker voor en zijn niet toe te schrijven aan klimaatverandering of menselijk handelen; landbouwdroogte wel (denk aan mislukte of armoedige oogsten), en ‘ecologische’ droogte (langdurig tekort aan water) ook.

Cyclonen, wervelstormen, bliksem en onweer, winterstormen, hagel, bliksem, extreem harde wind – komen allemaal niet vaker voor dan in het historisch gemiddelde.

*  Prof aan U of Boulder (Colorado), publiceert al 25 jaar over klimaatwetenschap en beleid, meest gericht op extreme weersverschijnselen. De echte klimaattijgers zullen zijn naam herkennen en zeggen ‘die vertrouwen we niet!’ en ik zeg: lees de inhoud van zijn verhaal, oordeel niet op de persoon.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer