wetenschap • tech • gezondheid • geld

Ests* plan

Hoe versla je Rusland

politiek | via Stefan Korshak, Kyiv Post | 17 dec 23

(* foutje in de vorige versie, daar stond 'Lets' ....)

De regering van Estland heeft vorige week een klinische en gedetailleerde strategie voor de oorlog in Oekraïne gepubliceerd, bestemd voor de Navo-bondgenoten. Samengevat: de komende twee jaar kan Rusland niet escaleren omdat de verliezen - vooral aan mankracht - in Oekraïne te groot waren. Rusland is bezig in hoog tempo de wapenproductie op te voeren. Maar wij kunnen dat ook - makkelijk. De Ramstein Groep (54 landen, waaronder alle 31 Navo-lidstaten) heeft een gezamelijk BBP van €47 biljoen; onze bijdragen aan de oorlog zijn tot nu toe 0,2% daarvan. De defensiebegrotingen van de Ramstein-leden samen zijn 13x zo groot als die van Rusland.

De oorlog kost Rusland nu 10 miljard euro per maand; de Ramstein-coalitie geeft tot nu toe gemiddeld 5,3 miljard per maand uit.

Wij kunnen dus de uitputtingsoorlog makkelijk aan; het gaat er om dit aan de Russen duidelijk te maken. 'Wij zijn in een 'battle of wills.' Onze strategische taak is Rusland's kansberekening te veranderen, en ze duidelijk te maken dat succes niet haalbaar is met militaire middelen.'

'Het urgente korte-termijn doel is de Russen van de overtuiging af te helpen dat de oorlog in 2024 klaar kan zijn. Dat moet het jaar zijn waarin Oekraïne en wij de militaire en productie-fundamenten bouwen die nodig zijn om Rusland te verslaan.'

Eén van de doelen is de komende tijd zo veel mogelijk Russen te doden. (ja, dat klinkt cru.) Rusland kan nu 130.000 getrainde, op elkaar ingewerkte soldaten per zes maanden leveren. 'Het is dus zaak om stelselmatig tenminste 50.000 Russische soldaten per zes maanden uit te schakelen, zodat Rusland geen effectieve aanvalskracht kan opbouwen. Dit is Oekraïne tot nu toe gelukt.'

Intussen moeten wij in het Westen duidelijk onze productiecapaciteit van vooral ammunitie opvoeren. Maar nogmaals, zeggen de Estlanders: dat is economisch makkelijk haalbaar. 'Slechts 0,25% van ons gezamenlijk BBP is 120 miljard euro per jaar, meer dan voldoende om deze strategie uit te voeren.'

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer