LOL. Wat is een n00b?

Internet heeft zijn eigen dialecten geschapen. Nee, sociolecten zegt de taalkundige die is geïntrigeerd. Hoe dan ook, pwn (vandaar PowNed) en pron (porno) zijn Leetspeak. En deze blog licht een tipje van de sluier van enkele andere sociolecten, zoals Dogespeak en Martian.  (tip van Bicker-lezer Hella Schmidt.)