Nieuwe truc

Een nieuwe truc van de regering-Trump: illegale immigranten ontmoedigen om zich te laten tellen als ingezetenen. Iedere tien jaar houdt de VS een volkstelling. De volgende is in 2020. Hoeveel inwoners een staat heeft bepaalt hoeveel vertegenwoordigers die staat krijgt in het Huis van Afgevaardigden, en in het College van Kiesmannen. Kiesdistricten kunnen opnieuw worden begrensd als het inwonertal sterk verandert. De Grondwet eist dat iedere ingezetene wordt geteld, ‘burgers en niet-burgers.’ Maar Trump stelt nu voor om bij de telling aan iedereen te vragen: ‘bent u staatsburger?’ Dat zou illegalen ontmoedigen mee te doen. Die stemmen meestal voor Democraten. Het betekent ook minder geld voor scholen, wegen en andere infrastructuur waar de federale overheid aan meebetaalt. ‘Ongrondwettelijk,’ zeggen tegenstanders waaronder 17 staten. De zaak is nu voor de rechter.