Oliereserves

Deze kaart zou je ook kunnen noemen: ‘Waarom de VS zich druk maakt over Venezuela.’ Olie blijft nog lang onze voornaamste energiebron. NB lijkt alsof olie onder zee, in territoriale wateren, niet is meegeteld.

Lezer R.T. mailt: De getoonde oliereserves voor Venezuela zijn nogal misleidend: Het overgrote deel, +/- 250 Gbbl, is economisch en milieutechnisch erg onaantrekkelijke zeer zware olie (de Orinoco Belt). Het is de vraag in hoeverre die ooit geproduceerd gaan worden.