Revolutie

In 2020, over twee jaar, is meer dan de helft van de wereldbevolking ‘middenklasse.’ Voor 1830, toen de Industriële Revolutie zo’n beetje begon, bestond er helemaal niet zoiets als een middenklasse – mensen die niet tot de elite behoren maar wel voldoende verdienen om zich niet langer alleen maar te bekommeren om overleven.