Stellig

Deze zin (de eerste hierboven) heb ik gisteravond een paar keer herlezen. ‘Als de Democraten in 2018 een meerderheid winnen wordt Trump impeached.’ Uit The Economist ‘The World in 2018.’  Waar halen ze die stelligheid vandaan? (Betaalmuur, uit hoofdstuk ‘The Show Goes On’)  Toevoeging: The Guardian van hedenmorgen.