Superspreaders

Veel besmettingen van Covid-19 zijn te herleiden tot weinig lokaties – zogenaamde ‘superspreader events’ (SSE’s). Dit onderzoek, nog niet goedgekeurd door ‘peers,’ stond gisteren in de NY Times.1) Bijgaand artikel graaft iets dieper: alle SSE’s in het onderzoek waren binnenshuis. En ook een intrigerende keerzijde: 70% van besmette mensen draagt de ziekte niet over aan anderen. Het stuk citeert twee andere studies die ook suggereren dat SSE’s belangrijk zijn voor de verspreiding van het virus. En een studie gepubliceerd in 2011 concludeerde dat SARS, en ook andere infectieziekten als typhus, mazelen en tuberculose in het verleden, dergelijke verspreidingspatronen vertoonden: individuen, of bijeenkomsten, die disproportioneel veel mensen besmetten.

1) analyse van 1.000 besmettingen in Hongkong, in de drie maanden tussen eind januari en eind april.