wetenschap • tech • gezondheid • geld

Transitie

Misvattingen over de energie-transitie

tech | substack | 13 okt 23

Geopinieerd, maar heerlijk onderbouwd verhaal van twee mensen die diep betrokken zijn bij de transitie van fossiele brandstof naar duurzame. Acht redenen waarom de snelheid van dat proces telkens wordt onderschat. Een paar fragmenten:

Niet lineaire maar exponentiële groei. Waarom? Verandering veroorzaakt veranderingen. Schaal veroorzaakt kostenverlaging, en dat is een virtueuze cirkel.

'Stocks follow flows.' Voorraden volgen trends. Het gaat er niet om dat fossiel nog steeds 80% van de energie levert - het is belangrijker dat duurzame energie een steeds groter percentage van de energie voor zijn rekening neemt. 'Kijken naar de omvang van de fossiele industrie is hetzelfde als paarden tellen in 1900.'

Disruptie: als de vraag naar fossiel eenmaal afneemt, een trendbreuk, dan gaat de markt van hoop naar vrees. 'Als kapitaalmarkten ruiken dat een bedrijfstak aftakelt, wachten ze niet tot het laatste vat is verkocht om te desinvesteren, en hun geld te stoppen in de opvolgers.'

Technologie bouwt op zichzelf. Een makkelijk probleem oplossen legt de basis voor de oplossing van een ingewikkeld probleem. 'De energiesector heeft de ketens van koolstof afgeschud en begint nu pas het periodiek systeem te ontdekken (...) nu er de keuze is om over te schakelen naar lithium en sodium en ijzer, worden de mogelijkheden onmeetbaar groter.'

Technologie gaat van simpel naar ingewikkeld. 'Evolutie is slimmer dan wij:' de creativiteit van duizenden uitvinders die de grenzen van het mogelijke opzoeken is veel groter dan het voorstellingsvermogen van mensen die in vergaderzalen zitten met spreadsheets.

De wereld is niet statisch. Het heeft geen zin om een energiesysteem voor de toekomst te modelleren op basis van de bestaande systemen. 'Er is niets aan de rups waaruit je kan afleiden dat hij een vlinder wordt.' (Buckminster Fuller)

'Het klimaat' is misschien de vonk waarmee dit proces begon. 'Maar de kern van de energietransitie is de verschuiving van een duur, inefficiënt, vluchtig, schaars, op handel gebaseerd fossiel systeem naar goedkopere, schonere, slimmere en snellere technologieën die voortdurend in prijs dalen en overal beschikbaar zijn. We gaan van zware, brandbare moleculen naar lichte, gehoorzame elektronen; van jagen op fossiele brandstoffen naar het oogsten van de zon. De duurzame revolutie is de voortzetting van de energie-geschiedenis: efficiëntie is beter dan verspilling, technologie wint van grondstoffen, economie wint van ideologie.'

Ja, dus weer een techno-optimistisch verhaal. Voelt u wantrouwen? lees het artikel en de verwijzingen naar de bronnen. (tip D. Rosenberg)

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer