Twee

Sommigen zijn al bezig met concrete voorstellen voor een leven na de ‘opslotstand’ (lockdown?). Dit is een manier om het te benaderen:

(tip J.Schukken)