wetenschap • tech • gezondheid • geld

Venezuela (3)

Toelichting van de Venezuela-kenner op zijn mail die gisteren op de redactie van De Bicker belandde:

  1. ‘Het bewijs dat ELN en FARC narcos zijn is in diverse instanties geleverd, o.a. door het Amerikaanse gerechtshof district New York-Zuid, door de US-DEA en  het Colombiaanse justitiële apparaat en is ruim publiekelijk bekend.  Twee neven van de vrouw van Maduro zijn wegens drugshandel via de as Columbia-Venezuela -VS veroordeeld in de VS. Het is een onomstreden feit dat de drugstransporten van het productiegebied in Colombia via Venezuela naar de afzetgebieden worden vervoerd, waarbij betrokkenheid van Venezolaanse militaire kant meerdere malen in de media is aangetoond.
  2. De drugstransporten staan onder bescherming van het kartel –  volgens de pers o.l.v. Diosdado Cabello – dat de bijnaam heeft van de “Soles” , naar de zonne-emblemen als distinctieven op de uniformen van de Venezolaanse militaire bovenlaag die de leiding heeft. In de gevoerde processen en onderzoek van de DEA is de protectie en betrokkenheid van militaire kringen in de drugshandel onomstotelijk aangetoond.
  3. Dat FARC en ELN  van origine Marxistische vrijheidsstrijders waren is een feit. Maar ze lieten zich gaandeweg meer in met de drugshandel als inkomstenbron waarbij de oorspronkelijke doelstelling op de achtergrond raakte. Dat is een  geschiedenis van zo´n halve eeuw.  Na het vredesakkoord van Havana tussen Colombia en de FARC hebben oudstrijders die het akkoord verwierpen hun toevlucht in Venezuela gezocht. Uit eerste hand weet ik dat de leiding van FARC kind aan huis was op het ministerie van buitenlandse zaken in Caracas.
  4. In Spaanse kringen is een vaststaand feit dat ETA-leden instructie gaven aan de FARC in het plegen van bomaanslagen.
  5. In redevoeringen hebben Chavez en Maduro regelmatig gesproken van de eenheid tussen Venezuela en de FARC en ELN in de antikapitalistische en anti-imperialistische strijd. Over en weer vonden contacten en transporten plaats zoals mij door waarnemers/beambten is medegedeeld en op Venezolaans grondgebied is er minstens een recuperatie kamp van de FARC. In de jaren ’90 was er al sprake van infiltratie door terroristische elementen in circa 30% van het Venezolaanse grondgebied. De recente aanslag op de militaire academie in Bogota werd vanuit Venezuela voorbereid volgens de Colombiaanse inlichtingen.
  6. Venezuela heeft in het zuiden een kleine indiaanse populatie die territoriaal traditioneel werd beschermd maar sedertdien onder druk is gekomen van irreguliere activiteiten, zoals de milieu aantastende winning van goud. Bovendien wordt er Koltan en diamanten gedolven. Er vinden vrijwel wekelijkse vluchten met goudstaven naar het buitenland plaats, ook via Curaçao volgens lokale waarnemers. Bij de goudwinning is volgens berichten in de internationale media sprake van Venezolanen, Colombianen en illegale Brazilianen. Om het plaatselijke  wanbestuur tegen te gaan, heeft het leger opdracht gekregen orde te scheppen en te handhaven. Er vonden conflicten plaats met Colombiaanse ELN elementen die deze inkomstenbron in concurrentie met lokalen exploiteerde. Het leger werd onder commando van een opperofficier gesteld, die de verantwoordelijkheid voor de winning, productie en afzet kreeg. Dat is een normaal gebruik geworden in Venezuela. Er zijn verschillende sectoren van de economie, productie en distributie in handen van de militairen geplaatst. Van olieproductie, PDVSA, tot voedselvoorziening. Het feit dat er 2000 generaals zijn van wie er 800 door Maduro zijn benoemd, wordt verklaart doordat deze methode een manier is om officieren  aan het regime te binden in een samenleving waar de maandsalarissen nog lager zijn dan in Cuba en de inflatie de hoogste ter wereld. De officieren kunnen zich  verrijken in hun niet militaire functies. Het verklaart m.a.w. dat veel hogere militairen een gevestigd belang hebben bij het voortbestaan van het systeem en waarom het niet gelukt is het hogere echelon te laten deserteren. Die verrijking, corruptie, is ongewoon sterk verbreid in Venezuela. Het is moeilijk zich er een voorstelling van te maken omdat het ons voorstellingsvermogen tart. Maar zelfs op de voedselpakketten voor de armen met een partijkaart, wordt door de aandeelhouders van wat bij ons een liefdadigheidsorganisatie zou zijn, winst gemaakt. Prijzen van paspoorten stegen tot astronomische bedragen. Een persoon die de opdracht kreeg van een overheidsinstantie zwart geld het land uit te vliegen naar een oord waar de sancties geen uitvoering krijgen, moest natuurlijk ook extra worden betaald. Voortdurend worden nieuwe feiten bekend over de enorme diefstal van overheidsgeld door hoge functionarissen, het land wordt leeggeroofd.
  7. De infiltratie van Cuba is die van een bezettingsmacht. Schattingen van militaire aanwezigheid lopen uiteen, 20 tot 40 duizend.  Leiding heeft Generaal Valdez, bekend van de Cubaanse oorlogsvoering in Angola. De militaire inlichtingendienst G2 is aanwezig in alle militaire etablissementen en wie  protesteert hangt de dreiging boven het hoofd van onbegrensd verblijf in een gevangenis waar de martelingen door Cubanen worden gedaan.
  8. Contacten met Hezbollah en Iran.  De genoemde broer en zus staan onder verdenking van betrokkenheid  bij drugshandel. De zus, oud ambassadeur in Nederland, zou de distributie organisatie in Europa hebben verzorgd, tot ze in mei j.l. werd teruggeroepen. Vermoedelijk na een tip. De broer was o.m. vicepresident.  De Iraanse interesse in Venezuela is gebaseerd op de noodzaak het Amerikaanse nucleaire embargo te omzeilen. Uit rapporten over aankomst en vertrek van Iraanse passagiers of speciale vluchten, gecombineerd met publicatie in media, blijkt een toegenomen Iraanse activiteit de laatste jaren.
  9. Bij teruglopende olieproductie wegens incompetentie en corruptie, krijgen de berichten over het belang van de winning van goud, erts, diamanten en Koltan, evenals over drugstransporten, meer gewicht. Immers, het kost meer investering en inspanning om bij een olieprijs per vat van 65 dollar, de bedragen op te brengen die nodig zijn om de schuldenlast te betalen en om Cuba economisch overeind te houden.
  10. Sao Paolo. Hugo Chavez en Fidel Castro initieerden het idee om Lula da Silva een bijeenkomst van anti-Amerikaanse en Marxistische leiders van Zuid- en Midden-Amerika bijeen te laten roepen. Het anti-Amerikanisme was de verbindende factor tussen Chavez en Castro. Chavez was eerst een Peronist of een fascistische caudillo, maar werd door Fidel geradicaliseerd tot een leider met een wereldrevolutie als doel, waarvandaan zijn reizen naar vatbare derde wereldlanden begonnen.’

Voetnoot van De Bicker: veel over dat linkse bondgenootschap staat beschreven in dit artikel uit Foreign Policy.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer