Vreemdelingen

RxPYbPXAlles draait zoals altijd om definities. ‘Burgers’ zijn mensen die een legale band hebben met het land waar ze wonen, door geboorte of naturalisatie; ‘vreemdelingen’ (foreigners)  zijn alle anderen. NB cijfers 2012.