VS en corona (3)

Wetenschapsverslaggever Donald McNeil Jr., die al bijna 20 jaar over epidemieën schrijft voor de NY Times, zegt in een podcast van een week geleden, 6 juli: het coronavirus muteert en is nu minder dodelijk, maar wel makkelijker overdraagbaar. Een logische evolutie voor een virus. Dat verklaart waarom er in de VS (en alle landen waar de eerste golf is geweest) wel infecties zijn maar minder doden.

Hij vraagt ook aandacht voor een nieuwe hypothese: het virus valt niet de longen aan, maar bloedvaten. Het is niet een specifieke orgaanziekte maar een aanval op bloedvaten, die zich overal in het lichaam kan manifesteren. Vooral plekken in het lichaam waar zich fijne netwerken van bloedvaten bevinden – longen, nieren, darmen, hersenen, etc – zijn kwetsbaar. ‘Covid-tenen’ die soms te zien zijn bij oudere kinderen, zijn het gevolg van verstopte bloedvaten in handen en voeten. Autopsie op overleden patiënten toont vaak duizenden kleine bloedpropjes. (tip M. Westerman en D. Rosenberg).

Science magazine had 2 juni een samenvatting van verslagen uit allerlei delen van de wereld die deze theorie onderbouwen. Hij zou ook verklaren waarom mensen met overgewicht, diabetes of hart- en vaatziekten extra kwetsbaar zijn: de cellen rondom hun bloedvaten zijn al verzwakt.

Tyler Cowen ziet een trendbuiging: het aantal doden in de VS nam eind juni weer toe.