wetenschap • tech • gezondheid • geld

We leren heus wel

We leren heus wel

In een financiële crisis halen mensen geld van de bank. Toch? Inderdaad, ook in 2008-09. Maar veel minder extreem dan tijdens de Grote Depressie van 1930-33. Toen was de ‘run’ op de banken twee keer zo heftig. Verklaring? Deze economen denken dat centrale banken hebben geleerd. In 2008 traden de centrale banken van de G-7 gecoördineerd op om het financiële stelsel in stand te houden. Ze maakten geld beschikbaar voor de banken, verlaagden de rente, verhoogden bankgaranties. Dat deden ze besluitvaardig en met grote openheid. Alles bij elkaar waren dat signalen die door ‘gewone’ rekeninghouders als geloofwaardig en dus geruststellend werden geïnterpreteerd.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer