wetenschap • tech • gezondheid • geld

Welke ongelijkheid?

Welke ongelijkheid?

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: ongelijkheid in vermogen is minder schadelijk dan ongelijkheid in beloning. Sinds het boek van Piketty denkt iedereen dat ‘de 1%’ van de rijksten verder van ons af staat dan ooit, maar dat is niet het geval. Verschil in vermogen tussen de ‘1%’ en de rest schommelt de laatste 15 jaar, en is zelfs een stuk minder groot dan vorige eeuw. Maar de verschillen in inkomens schaden sociale cohesie veel meer. Belemmering voor mensen om zichzelf te verbeteren. In de VS en het VK zijn die verschillen de afgelopen 40 jaar groter geworden. Waarom windt iedereen zich er nu over op? Omdat sinds de crisis salarissen op een lager niveau zijn beland; en omdat je sinds diezelfde crisis moeilijk kunt verdedigen dat het werk van de rijken automatisch ook de rest van de samenleving helpt. Britse econoom bepleit een Hollands klinkende oplossing: Nivellering. Zwaardere inkomstenbelasting aan de top, subsidie voor lage inkomens, etc. Op dit moment verdient de top 20% in Engeland 15x zo veel als de onderste 20%; maar na verrekening van belastingen en toeslagen en subsidies nog maar 4x zo veel. Zelfs die mate van nivellering is nog niet voldoende, vindt hij.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer