Welvaartsstaat moedigt solliciteren juist aan

Hoe genereuzer de uitkeringen, hoe meer werklozen bereid zijn om te gaan werken. Dat is de contra-intuïtieve uitkomst van een onderzoek onder 19.000 mensen – met en zonder baan – in 18 EU-landen. Zij kregen de stelling voorgelegd: “Ik zou graag een betaalde baan hebben, ook al heb ik het geld niet nodig.” In Noorwegen, waar de voorzieningen het rijkst zijn, was 80% het daarmee eens; in Estland, waar de sociale voorzieningen karig zijn, slechts 40%.