De wijzen in het oosten (II)

De wijzen in het oosten (II)

De Bicker heeft de leukste lezers. Als eerste hing P. Frentrop aan de bel, om negen uur ‘s ochtends. ‘Er bestaan geen islamitische wetenschappers (…) net zoals Galilei geen katholieke wetenschapper was, Newton geen protestantse ….’

Toen A. Amezguiou: ‘Goedemorgen, ik denk dat informationisbeautiful een foutje heeft gemaakt mbt de jaartelling rondom ‘heliocentricity’. (…) ‘Muhammad ibn Hasan al-Tūsi leefde in de 13de eeuw, zo’n 600 jaar later. Dat betekent dat het jaar 601 conform de Islamitische jaartelling is, dus 1223 westerse jaartelling. Scheelt toch zo’n 300 jaar met Copernicus.’

En tot slot F. Boucher: ‘Verdoving – circa 600 voor Christus – De Indiase arts Sushruta gebruikte cannabis dampen om patiënten te sederen voor een chirurgische ingreep.’ Dat is slechts een fractie van de lijst correcties en bedenkingen die hij mailde. De complete tekst van de mails hierna. Lang leve U – houd mij scherp!

P. Frentrop: ‘Islamitische wetenschappers zouden eerder dingen hebben ontdekt dan ‘wij’ lees ik. Maar wetenschappers in de hellenistische culturen van het (oost)Romeinse en Perzische rijk die veroverd waren door islamitische stammen deden geen ontdekkingen OMDAT ze islamitisch waren, maar ONDANKS de islamitische overheersing. Net zoals Galilei geen katholieke wetenschapper was, Newton geen protestante wetenschapper en Einstein geen joodse wetenschapper.
Dus voor de toekomst beste Bicker: er bestaan geen islamitische wetenschappers, christelijke wetenschappers, noch boeddhistische wetenschappers.’

Amezguiou: ‘Goedemorgen, ik denk dat informationisbeautiful een foutje heeft gemaakt mbt de jaartelling rondom ‘heliocentricity’. In 601 (westerse jaartelling), was profeet Mohammed 30 jaar en  pas begonnen met het verkondigen van de Openbaring/Koran. In 622 is hij gevlucht naar Mekka, wat bekend staat als de Hijra, het moment waarop de islamitische jaartelling is begonnen. Het is beetje voorbarig om te zeggen dat daarom in 601 al Islamitische geleerden waren.

Muhammad ibn Hasan al-Tūsi leefde in de 13de eeuw, zo’n 600 jaar later. Dat betekent dat het jaar 601 conform de Islamitische jaartelling is, dus 1223 westerse jaartelling. Scheelt toch zo’n 300 jaar met Copernicus.’

Boucher: ‘Toch wat nuancering,  kijk maar even op wikipedia. Veel van de kennis uit India, Mesopotamië , Griekenland, Rome naar Islamitische wereld  en later via hen weer naar het westen terug.

Eratosthenes van Cyrene omtrek aarde rond 240 bc

De veda’s, Shatapatha Brahmana (rond de 9de-7de eeuw v.Chr.), Aitareya Brahmana (rond de 9de-7de eeuw v.Chr.) en de Vishnu Purana (rond de 1e eeuw v.Chr.) vroege elementen van een heliocentrisch model. De oude Griekse filosofen, zoals Pythagoras en zijn volgeling Philolaos van Croton, kwamen ook reeds op het idee dat de aarde niet het middelpunt was. Vaak bevatten hun theorieën echter wel eigenaardigheden, zoals het bestaan van een ‘tegenaarde‘ (antichthon) en de ‘haard van het heelal’. Aristarchus (320-250 v.Chr.) wordt dikwijls vermeld als grondlegger van het heliocentrisme. Hij had gesteund op de theorie van Heracleides (387-312 v.Chr.).

Pi

Wiskundige Tijd Decimalen Bijzonderheden
Egypte, Babylonië, India 1900–1700 v.Chr. 1
Archimedes ca. 250 v.Chr. 3 Benaderde pi door regelmatige veelhoeken
Liu Hui 263 3 Vond 3,14159 maar stelde dat 3,14 een goede benadering was
Aryabhata in de 5e eeuw 4
Zu Chongzhi ca. 480 7
Jamshid Masud Al-Kashi ca. 1424 16 Vond pi in een zestigtallig talstelsel
Ludolph van Ceulen 1610 35 Zijn prestatie werd op zijn grafsteen in de Pieterskerk in Leiden gebeiteld.
Jurij Vega 1789 126 Berekende 140 decimalen waarvan 126 correct (wereldrecord tot 1841)
William Rutherford 1841 152 Berekende 208 decimalen
William Shanks 1873 527 Berekende 707 decimalen (decimaal 528 bleek fout te zijn)
D.F. Ferguson 1947 808

Verdoving

circa 600 voor Christus: De Indiase arts Sushruta gebruikte cannabis dampen om patiënten te sederen voor een chirurgische ingreep

circa 400 voor Christus: De Assyriërs gebruikten compressie van de carotiden om een korte staat van bewusteloosheid te creëren voor cataract chirurgie en circumcisies

145-208:  Hua Toa, een Chinees geneeskundige, gebruikte mafeisan (een gekookt hennepproduct) in wijn om zijn patiënten te verdoven tijdens abdominale chirurgie

1525: Paracelsus ontdekt de verdovende eigenschappen van ether.’

Abonneer op De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer op