Zweden en Finland?

‘Negen redenen waarom de NAVO Zweden en Finland niet moet toelaten.’ Betoog van Doug Bandow, van de isolationistische kant van het politieke spectrum in Washington. Altijd goed om de heersende mening even te toetsen aan een contrair geluid. ‘Ik denk dat de ‘Washington Blob’ pas tevreden is als ieder land op de aardbol afhankelijk is van de VS voor zijn defensie.’  ‘Uitbreiding van NAVO heeft nooit iets te maken gehad met de bescherming van de Verenigde Staten. Het doel was de Amerikaanse defensie-uitkeringsfabriek uit te breiden.’ ‘NAVO heeft een beleefde fictie ontwikkeld dat de VS en Europese landen samenwerken in een collectieve defensie. De werkelijkheid is dat Washington ze beschermt. De afgelopen jaren is het bondgenootschap uitgebreid met hulpeloze, minuscule, irrelevante en machteloze landen zoals Kroatië, Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Slovenië, en de Baltische landen. Niet één daarvan is belangrijk voor de veiligheid van Amerika.’ ‘

En verder, zegt Bandow: Zweden en Finland zijn goed bewapend en vrienden van West-Europa; NAVO-lidmaatschap zou de machtsbalans tussen Oost en West niet veranderen; Rusland heeft nooit enige neiging vertoond om Finland binnen te vallen; dus zou aansluiting door de twee landen bij NAVO als een dreigement worden opgevat; Finland zou bases kunnen openen ter verdediging van de Baltische landen, maar goed, die kun je ook in die landjes zelf neerzetten. En zo nog wat argumenten.