Apple vs Google maps

Hoe Apple en Google aan hn kaarten werken. Conclusie: Apple verandert actiever in de loop van een jaar, maar Google wordt accurater. Google heeft meer databronnen. Zorgelijk: kaartenleverancier van Apple is TomTom. Laat ook zien hoe Google continu het ontwerp verandert om plaats te maken voor meer gedetailleerde informatie. Daarvoor moet de hele dataset telkens opnieuw worden geconfigureerd:

(tip: H. van Notten)