Bloemlezing

Hier een selectie uit de antwoorden die ik de afgelopen 24 uur ontving op de vraag ‘Hoe komt dit?’ Zie De Bicker van gisteren. Velen van u kwamen tot dezelfde conclusie. Ik heb zo goed en zo kwaad als mogelijk de best geformuleerde eruit gehaald. Excuses aan degenen die zich niet woordelijk geciteerd zien. Ik heb licht geredigeerd, hopelijk voelen de schrijvers zich niet misbruikt. Ik heb ook ruimte gegeven aan de meer ‘onconventionele’ antwoorden. Samenvatting? Dan zou ik onmiddellijk interpreteren. Oordeel zelf. Lees verder ….

PS Eén mail, die verwees naar een hartekreet van de CEO van Brocacef, distributeur van geneesmiddelen, vond ik zo onthutsend dat ik die een aparte plek heb gegeven.

Oorzaak van de trage vaccinatie is de onbekwaamheid/korte-termijn visie van Hugo de Jonge /het kabinet.

Bij een dergelijke grote operatie had de Minister al in april opdracht moeten geven om per 1 november 2020 draaiboeken voor de vaccinatie aan te leveren, inclusief waarschijnlijke scenario’s. Wellicht in een open source benadering, zodat iedereen kon meepraten en controleren op zwakke plekken. Tevens had de minister moeten aankondigen dat er 1 december een generale repetitie gehouden zou worden met 1000 vrijwilligers.

Bij een dergelijke grote en essentiële operatie, kan je er niet vanuit gaan dat het al de eerste keer goed gaat, je moet oefenen, de fouten eruit halen en verbeteren. Het is niet anders dan andere grote gecompliceerde projecten.

Het meest schokkende vind ik dat RIVM en TNO al in 2016 een Nationaal Veiligheidsprofiel hebben gemaakt (download hier). Rijkswaterstaat is al bezig met overstroming. Alle betrokken bedrijven worden aan de hoogste schandpaal gehangen als de elektriciteitsvoorziening in Nederland langere tijd uitvalt. De politie en het leger zijn voorbereid op de meervoudige terroristische aanslag enz. Alleen risico nr 2, De Grieppandemie (ernstig, Corona is matig), laten wij ons geheel door overvallen. Lees ook even het hoofdstuk over de pandemie, bijna alles wat gebeurt is al voorspeld.

R. Dattittreya

 

In de bloemen en groenten industrie worden miljoenen PCR tests per jaar gedaan. Alleen in ons lab van Dümmen Orange hebben wij apparatuur waarmee 10 miljoen testen binnen 3 weken kunnen worden uitgevoerd. Hoe mooi zou het zijn deze kennis en mogelijkheden te gebruiken, en waarom gebeurt dit in Wuhan wel en bij ons niet?

Hoe zuur het ook is, en hoe hard er ook wordt gewerkt, Hugo de Jonge is hier eindverantwoordelijk voor en had zijn bureaucratische achterban veel meer moeten challengen en zich beter moeten laten informeren door ervaren mensen die (zo weet ik uit betrouwbare bronnen) gesmeekt hebben te mogen helpen. ‘Dat was allemaal niet nodig want alles was onder controle’, aldus onze minister.

Consequentie voor ons land: onze economie lijdt zoveel meer dan nodig was geweest en hoeveel onnodige schade berokkent dit onze ondernemers en winkeliers die nota bene de salarissen van ons hele overheidsapparaat betalen.

Lessen:

 1. Als je weet dat er straks gevochten gaat worden om het aantal vaccinaties, laat de beste inkopers uit ons land dit organiseren. Niet een overheidsinstantie die alleen op prijs let, maar mensen die kunnen uitrekenen hoeveel schade deze crisis onze economie berokkent en hoeveel je per vaccinatie zou mogen uitgeven om de economische schade zoveel mogelijk te beperken. In Israël hebben ze achteraf terecht een hoofdprijs voor hun vaccinaties betaald en hebben ook niet op 1 paard/vaccinatie gewed. Hoe dom kunnen wij zijn….

2. Meten is weten: zet een uitgebreid test programma op zodat je in detail kan analyseren waar het virus zich bevindt. Kijk verder dan alleen de medische wereld……nogmaals groenten en planten worden dagelijks op ziektes en besmettingen getest met PCR apparatuur. Waarom gebruiken wij dit niet?

 1. Het uitrollen van het vaccinatieprogramma is een militaire en logistieke operatie. Waarom schakelen wij ons leger e/o andere capabele organisaties niet in om dit uit te voeren?? Ze hadden dit graag gedaan.
 2. Tot slot: met alle respect, een minister heeft alle mogelijkheden om van de meest capabele mensen in NL voor bovengenoemde vraagstukken gebruik te maken en doet dit niet. Hij werkt zich helemaal rot….hoe doodzonde is dit.
 3. Noordhoek Hegt CEO Dümmen Orange

– zuinigheid: we hebben ooit teveel ingeslagen, dus nu extra voorzichtig

– RIVM advies gevraagd; vol wetenschappers, die eerst alles onderzocht willen hebben

– RVP procedures ontworpen voor meerjarige ontwikkeling vaccins

– in NL willen we altijd ons eigen wiel uitvinden

– niet gepartnerd met andere (kleine) landen

– niet (EU)-politiek ‘streetwise’

– logistiek in NL niet gedelegeerd aan logistieke club of leger; geen zaak voor ambtenaren; die gaan eerst tenders uitschrijven

– GGD’s gedecentraliseerd, dus eerst heel veel polderen

– GGD’s eigen koninkrijkjes

– daarnaast aan de afname

Putman Cramer

Onze minister komt uit het onderwijs en is niet behept met een tekort aan eigenwijsheid.

Van logistiek heeft hij mijns inziens geen kaas gegeten. Het maken van een stroomschema is kennelijk op Volksgezondheid nog niet uitgevonden. Conclusie : Zet iemand naast de minister die wel verstand heeft van zaken. Die zijn te vinden bij defensie, want die hebben eerder met dat bijltje gehakt. Vergeet ook niet dat er bij Dierziektebestrijding handboeken klaarliggen voor allerlei infectieuze dierziekten. Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden.

 Pluimers

Mij schiet meteen dit artikel te binnen, een paar weken geleden in Sociale Vraagstukken:

https://www.socialevraagstukken.nl/modelmatig-denken-vertraagt-vaccinatiecampagne/

Ine van Emmerik

Laat de logistiek over aan de specialisten! Logistiek is een excellent presterende bedrijfstak in Nederland.

https://www.logistiek.nl/di…

Te makkelijke beweringen? Het is onderzocht en doorgerekend:
Kijk maar: https://www.linkedin.com/in…

of een langere link..
https://www.linkedin.com/in…

Tj. de Vries

Het zit in onze cultuur; Nederland is een reactief land, neemt zelden stelling, ontbeert leiderschap tijdens crises. Heel nuttig en opportuun erbuiten, killing tijdens een crisis. Bovendien leren we niet van de geschiedenis. Wederom is de regering radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos. Wederom vertrouwen we op een waterlinie, terwijl de vijand parachutisten inzet.

Meer concreet ben ik van mening dat de verantwoordelijke mensen tijdens deze crisis politiek onafhankelijk hadden moeten zijn, iemand die letterlijk boven de partijen staat. Wij hebben niet the best (wo)man for the job, maar met Minister De Jonge een vrijwilliger die vanuit persoonlijke ambitie is opgestaan en niet omdat hij de beste kwalificaties heeft. Echter, het gaat te ver om alleen hem de schuld in de schoenen te schuiven. Het is het systeem dat faalt. De drie machten houden ons land niet in evenwicht, maar verlammen elkaar. Het lijkt alsof de beslissers een selectief gehoor hebben, dan weer luisteren naar iedereen en dan weer naar niemand

Dob

Heb hier geen gedetailleerde studie van gemaakt, maar wij zijn pas net begonnen en dan loop je – zeker aan het begin van de race – stevig achter. Vooral als je het procentueel bekijkt. Eerlijker is om te kijken hoe snel het gaat vanaf de datum dat we van start zijn gegaan en dan apart uit te leggen wat de reden is dat we later gestart zijn. Het is natuurlijk goed om het daarna kritisch bij te houden. Ik begrijp trouwens wel dat de FT dat niet doet op hun scoreboard.

(…) Tuurlijk kunnen dingen altijd beter en is het goed om een open debat te voeren (dat had beter gekund) en kritisch te zijn. Maar in Nederland zijn ambtenaren over het algemeen capabel en doen ze hun ding – meer dan in heel veel andere landen – echt voor ons allen.

Kerdel

Waar is het misgegaan?

Volgens mij ligt het aan een combinatie van:

– gebrek aan flexibiliteit/snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden,

– gebrek aan scenario planning,

– zelfgenoegzaamheid (“we weten wel hoe dit moet, want we organiseren de jaarlijkse griepvaccinaties”),

– gebrek aan gevoelde urgentie,

– te weinig input vragen/hulp inroepen van relevante experts anders dan RIVM en GGD (logistiek experts, medicijnbezorgers, huisartsen, apotheken etc)

– weinig daadkrachtige centrale regie.

van Everdingen

In publieke zaken als in het onderhavige geval is enig autoritair handelen vereist, mits goed onderbouwd en uitgevoerd door een betrouwbare overheid.

Het normale voordeel is nu ineens een enorm nadeel om maar een wijlen bekende nederlander erbij te slepen.

Nieuwland

Ik denk dat je de vraag uit elkaar zou moeten rafelen in drie delen:

 1. Wat hebben de landen die het (zeer) goed doen met elkaar gemeen?
 2. Hoe komt het, dat de hele EU het relatief slecht doet?
 3. Hoe komt het dat NL binnen de EU een van de slechtsten is?

Volgens mij zijn er een paar patronen:

 • Zelfstandig opererende, rijke, kleine landen doen het het beste. Je ziet hier dat om snel te bewegen het niet noodzakelijk handig is om met 20-30 andere landen te moeten afstemmen.
 • Europa heeft geen uitvoerende capaciteit, maar wil wel regie naar zich toetrekken. De EU heeft geen uitvoerende diensten, en nulkommanul capability om op te treden op de wereld-farmamarkt. Niettemin heeft de commissie deze positie geclaimd. De regeringsleiders hebben ingestemd, omdat ze a) niet dommer wilden lijken dan hun buurland(en), en b) ze dachten aan de burger te kunnen laten zien wat de kracht van Europa is. Dat weten we inmiddels.
 • Nederland heeft een vergelijkbaar probleem. De gezondheidszorg in NL is niet gecoördineerd, anders dan door beroepsgroepen en zorginstellingen, en, niet te vergeten, de verzekeraars.  Op zich kan dat een pre zijn, meestal wel, denk ik. Maar de overheid heeft de regie opgeëist, en moest daarvoor instellingen inzetten (RIVM, GGD) die ze niet onder controle heeft, en ook niet kan aansturen omdat de Nederlandse overheid (ic Het Ministerie) geen enkele kennis bezit van uitvoering van zorg.
 • Dus zowel op Europees, als op Nederlands niveau is de coördinatie naar een niveau getrokken waar de kennis en vaardigheden niet zitten.
 • In Nederland komt daar dan nog bij, dat we een uitzonderlijk zwakke Minister hebben. Ik ben ervan overtuigd dat Ab Klink of Edith Schippers dit veel beter aangepakt zouden hebben.
 • In de details ging het mis omdat de NL instellingen zo ambtelijk zijn, dat ze niet wilden anticiperen op kennis die ze al hadden (over de beschikbaarheid, bewaaruitdagingen (temperatuur) en doseringen van vaccins. Jij en ik als googelaars wisten in de zomer van 2020 al dat het Pfizer vaccin bij zeer lage temperaturen bewaard moest worden. Maar omdat we ‘officieel’ dit nog niet wisten, is er niks mee gedaan.
 • Kemeling

In NL vinden we dat we uitstekende systemen hebben. Ook op gebied van zorg. Efficient en effectief. Het grote nadeel is dat onze systemen zo goed georganiseerd zijn dat deze systemen heel moeilijk een situatie kunnen verwerken waar dit systeem niet op is ingericht. Wij hebben als NL ook niet (meer) het vermogen om echt onszelf in te stellen op een noodsituatie. Niemand is in staat om te zeggen: “Naast ons bestaande systeem moeten we een snel, schaalbaar alternatief neerzetten voor deze pandemie.” We zijn wellicht te trots en overtuigd van ons gelijk dat we deze crisis gewoon door ons bestaande systeem trekken.

Europa is een goed idee. Europe werkt ook op vele punten. Deze pandemie laat echter zien dat onderdeel zijn van Europa ook een groot risico inhoudt. Europa is in de uitvoering, tot in de haarvaten, een bureaucratie; een bureaucratie die in staat is om 3 maanden later een vaccin overeenkomst te tekenen dan de UK. DRIE MAANDEN! Op een pandemie die op dat moment ook 3 maanden gaande was. Dat is een ongelooflijk teken van gebrek aan slagvaardigheid. Ik ben pro-Europa, ik zal ‘nee’ stemmen bij een Nexit referendum, maar er moet een rationalisatie komen van onderwerpen die we wel en niet samen met Europa doen. We raken ons vermogen om te reageren op veranderingen kwijt en deze pandemie laat dit zien.

Reken even mee: we hebben 100+ ziekenhuizen in NL. We hebben 2.500 corona patiënten in ziekenhuizen. Zijn dat er 25 gemiddeld? Ik denk het. Waarom kan ons land dat niet aan? Dat is gek. Dat we dat denken. Dat we denken dat we dat niet aan kunnen, dat is gek. Ik heb daar ongelooflijk veel moeite mee. We hebben de beste medisch/technische bedrijven in NL; we hebben 1 mio zorgmedewerkers. Waarom accepteren we dat “we dit niet aankunnen”? Met het huidige ‘efficiënte’ zorgsysteem kunnen we het niet aan (dat is duidelijk),  maar als we het aangepakt hadden als een doorgebroken dijk, dan hadden we dit prima gekund. Dan hadden we een aantal normen, regels en belemmeringen weg gehaald. Ik lees nu al dat wij niet 24/7 zouden kunnen vaccineren, ongelooflijk. Ik zou met liefde mijn vaccin halen om 03:00 in de nacht.

Waar het ook op lijkt is dat deze pandemie niet ernstig genoeg is. Dat klinkt misschien gek, maar voor veel mensen is deze pandemie (flink) hinderlijk en meer niet. Niet erg genoeg om bestaande systemen te doorbreken.

Is het te laat? Nee, want als we nu een aantal fabrieken aanzetten die het Jansen vaccin kan bottelen, zodat dat niet in de VS hoeft te gebeuren, dat kunnen we leveringen zeker stellen. Dit is maar een voorbeeld.

Ik sta er ver vanaf, maar als we de pandemie hadden behandeld als een dijkdoorbraak, dan hadden we wel in de top 10 kunnen staan.

René Oldenbeuving

Toevallig stuitte ik vanochtend op dit stukje:

https://farma-magazine.nl/peter-de-jong-binnen-een-maand-iedereen-gevaccineerd/

Misschien kan minister de Jonge daar (alsnog) zijn voordeel mee doen… ‘

(zie elders in  deze Bicker)

van der Weijden, Veldhoven

‘Wie moeten wij hiervan de schuld geven?’

Als u zo al begint, wat valt er dan nog te bespreken?

Wat is er precies niet goed? Is het een wedstrijd? Verliezen wij? Wat dan? Macht? Aanzien? Geld? Vrouwen en kinderen?

Allemaal gelul, ik zeg het wat filosofisch, u kent mij. Wij verliezen NIETS.

Waarom moeten wij (van u) denken in termen van schuld? Is dat na fundamenteel onderzoek uw conclusie?

Er is geen reden voor. Het is dwang. Competitieobsessie. NERGENS voor nodig.

U bewaart uw meningen tot na de reacties, schrijft u, maar u hebt uw meningen al gegeven.

Ik zeg: keep calm and carry on.

Met vriendelijke groet,

een lezertje

VWS heeft zitten slapen. Daar zit volgens mij de oorzaak. Ze hadden er veel eerder achteraan moeten gaan.

Ook hadden ze het vaccinatie protocol voor varkenspest etc van de KNMD kunnen raadplegen. Dat kan je zo uitrollen. Dat protocol is VWS aangeboden, maar afgewezen.

van Tets

Ik denk dat in crisissituaties er behoefte is aan centrale aansturing door mensen die ervaring hebben in oplossen van logistieke problemen. Die vooruit denken, die scenario’s hebben ontwikkeld, what, if. Waarom wordt Feike Siebesma aan de kant gezet? Omdat zijn broer betrokken is? Kunnen we dit soort fijngevoeligheden niet even begraven?

In het leger zijn zonder twijfel mensen die dit ook zouden kunnen, maar die worden natuurlijk niet toegelaten op het ministerie van De Jonge.

Hoewel Zwitserland het beter doet dan NL, gaat het hier ook niet goed. Opnieuw een heel decentraal systeem met locale (canton-) verantwoordelijkheden, waardoor de bevoorrading met vaccins ook redelijk chaotisch verloopt. “Wij zouden voor eind januari de eerste prik krijgen, nu is onduidelijk wanneer wel”. De NZZ bericht over de situatie per canton, omdat die zo verschillend is.

Johannes

Nederland en Nederlanders zijn in zijn algemeenheid zeer slecht toegerust om met crises om te gaan. Politiek kijkt naar wetenschap maar zonder ook een eigen visie. Case in point is het testbeleid. Siebesma zei (met enige nadruk) onlangs bij Op1 dat het testbeleid puur als medisch dossier werd gezien. Volgens mij bedoelde hij daarmee dat het testen dus niet gezien werd als middel om de economie verder te openen en allerlei beperkingen te versoepelen. Het frappeert dat de ademtesten van Breathomix (Spironose) al in oktober 2020 werden goedgekeurd en dat de GGD Amsterdam de teststraten daar nu pas mee gaat uitrusten (en de andere GGD’s pas eind maart (!) volgen). Ik begrijp niet waarom tussen goedkeuring en massale inzet ruim een halfjaar tijd moet zitten?

Vaccinatie wordt aangestuurd door beleids- en onderzoeksapparaten (VWS en RIVM) niet door ‘machers’ (als het leger). Uitvoeringsapparaat (25 GGD’s) is versnipperd.

van Westrhenen

Om succesvol te zijn in de Nederlandse politiek moet je goed zijn om een complex geheel van aan elkaar gepolderde structuren in beweging te krijgen. Dat betekent heel veel overleggen en veel rekening houden met veel partijen. Dat werkt niet in een crisis, om daar succesvol te zijn moet je door alle bestaande structuren heen een andere structuur op kunnen tuigen, die niet rekening houdt met bestaande structuren, maar alleen een nieuw doel voor ogen heeft

Beusmans

De belangrijkste reden m.i. is de grenzeloze versnippering van de Nederlandse gezondheidszorg. Prachtig voorbeeld is de bejaardentehuizen, waar ouderen in behandeling bij geriater of specialist éérst, en later (volgende maand) hun ganggenoten geregistreerd bij een huisarts, aan de beurt kwamen. Dat toont aan dat in NL, in een op zich oprechte poging voor iedereen maatwerk te leveren, nu het grote nadeel van die versnippering ondervindt. (…) Hier is 30 jaar politiek in de gezondheidszorg schuldig.

(…)  Ik breng mijn vrije uren door met het herlezen van die briljante boeken over utopieën en distopieën (te beginnen met More’s Utopia, en dan, willekeurig, Animal Farm, Brave new World, The Dispossessed, Left Hand of Darkness, We, 1984, Erwehon, Walden). En zo verder. Bij vlagen heel herkenbaar!

JP van Niekerk

You’ve got your job cut out for you! Hoop dat je geen spijt krijgt van deze oproep, want ik

heb begrepen dat ons land naast 17 miljoen Bondscoaches, inmiddels ook 17

miljoen virologen c.q. epidemiologen kent.

Hoe dan ook, dit geklungel is beschamend. Ik denk dat het met het vaccinatieproces

verkeerd is gegaan, door over het hoofd te zien dat er in Nederland een aantal

organisaties bestaan die ervaring hebben met dergelijk processen, bijvoorbeeld het

leger ,of Artsen Zonder Grenzen.

Het wiel hoefde niet opnieuw te worden uitgevonden.

Brikkenaar

Alle argumenten waarom het mis ging zal ik niet herhalen. Genoeg te noemen, dat doen anderen wel. Belangrijker dan een snelle start is het zo snel mogelijk behalen van 2 belangrijke mijlpalen:

1) het gros van de ouderen (70-75+) en de chronisch zieken gevaccineerd (die dat willen). Doelen: Quarantaine van de (vaak al eenzame) ouderen voorkomen, en zorg ontlasten. Als dit bereikt is kunnen een paar impactvolle maatregelen worden opgeheven en kunnen we verder met alleen afstand houden, thuiswerken waar mogelijk en het voorkomen van te grote groepen en samenkomsten.

2) Wanneer zo’n 60-70% van de NLse bevolking (gerekend vanaf ongeveer 12+) is gevaccineerd – het percentage is een gemiddelde van wat je overal leest in het nieuws. Doel: groepsimmuniteit (samen met degenen die al Corona hebben gehad) zodat we zonder maatregelen onder of in de categorie ‘Waakzaam’ komen en daar blijven.

Veraa

Je moet de vraag omdraaien: waarom lopen VK en Israel voorop?

Antwoord: eigen koers varen, niet wachten op de stroperige besluitvorming van EU, een eigen medicijnbeoordelingsinstituut en zelf onderhandelen met fabrikanten.

En dan, als de sodeju in elke middelgrote stad de sporthal of hockeykantine omtoveren tot priklocatie, alternatief de huisartsen de regie in handen geven.

Waar ging ’t fout?  Vijfentwintig jaar geleden is t mis gegaan volgens mijn recent overleden oom prof dr Hans Cohen, indertijd directeur van het RIVM. In Den Haag was op t ministerie van VWS veel know-how voorhanden wat betreft vaccineren van grote bevolkingsgroepen (mazelen, Spaanse griep, pokken, polio), in nauwe samenwerking met het RIVM. Echter toen moest t roer om, de ene bezuiniging volgde op de ander en gelijktijdig vond  decentralisatie plaats van de uitvoering. Het RIVM werd gedegradeerd tot een soort onderzoeksinstituut waar de medewerkers de hele dag naar een petrischaaltje mochten kijken en alle ervaren ambtenaren op t ministerie konden met pensioen. En wie kreeg de regie in handen? De GGD, echter de GGD in Lelystad heeft geen idee wat de GGD in Almere aan t doen is. Tja.

George

Het past in een groter patroon. Helaas….

incompetente uitvoeders in de ambtenarij en de semi-overheden. Trappen hard in het rond maar verplaatsen geen water.

Zijn te afhankelijk van externen.

Zijn te laat begonnen met “what if” .

Denken het zelf wel aan te kunnen en vinden het wiel weer eens uit.

Kunnen alleen maar polderen, leven van consensus.

En laten hun minister doorploeteren in zijn of haar ministeriële verantwoordelijkheid.

De Jonge heeft de bal opgepakt nadat minister Bruins uitviel. Dat is te waarderen.

Maar hij mist het natuurlijk leiderschap om zijn ambtenaren af te rekenen op prestaties.

Hij lijdt aan zelfoverschatting, praat te veel en verdwaalt in zijn eigen redenaties. Kijk maar naar zijn optredens op persconferenties en in de Tweede Kamer.

Hij probeert Rutten bij te houden maar zonder succes.

Zou interessant zijn om te begrijpen waarop Feike Sijbesma ineens in stilte vertrok als gezant. Buik vol van ambtenarij?

De Jonges critici, inclusief de oppositie in de Tweede Kamer dragen zelf weinig constructiefs bij.

Zolang er maar one-liners uitkomen….

Zij demonstreren hun eigen ondeskundigheid ipv te focussen op feiten, op resultaten.

Zij zoeken vooral naar spijkers op laag water, naar inconsistencies om de minister onderuit te halen. Ook vanwege Verkiezingstijd.

Zodra het spannend wordt en men positie moet innemen krijg je bv een hele dag debat over een avondklok en starttijd.

Waar is de sense of urgency.

En die privacy issues bij de GGD passen in de trend dat ook IT bij de overheid meestal faalt, de politici geschokt zijn, “hoe heeft het zo ver kunnen komen” etc.

Oplossingen?

Back to the basics, focus op de hoofdlijnen, gebruik van KISS principe met beperkte set simpele richtlijnen zonder allerlei uitzonderingen, leer van het buitenland EN

STOP aub met

het opwerpen van problemen, het ‘ja maar….’ gemiep in dagelijkse talkshows met BNers (en meestal incompetente presentatoren),

het ventileren van gemeenplaatsen als “het nieuwe normaal”, het lijden van de bevolking, de jeugd, het “Wanneer is het voorbij” vragen, Het te weinig bieden van perspectief, etc.

Allemaal gezond verstand gebruiken en niet te vergeten de saboteurs van het beleid aanpakken.

Veel langere reactie dan in eerste instantie van plan en niet alleen over vaccinatie traagheid

R. Jansen