Contact App

Nederlander Jelle Prins, die eerder spectaculair succesvolle apps bouwde voor Booking en Uber, heeft alvast een ‘user interface’ gebouwd voor een Nederlandse contact app, gebaseerd op de iOS/Android API en voor gebruik met Bluetooth. Een soort combinatie van een offerte aan de overheid en uitnodiging aan ontwikkelaars om mee te denken. Techniek en privacy is belangrijk maar als de app wil werken moet minstens 60% van de bevolking hem downloaden en gebruiken – dus begrijpelijke taal en gebruiksgemak zijn doorslaggevend, zegt Prins.

Intussen zijn in de rest van de wereld op Bluetooth gebaseerde ‘contact apps’ al in werking. Singapore was pionier met ‘TraceTogether,‘ nu 1,1 mln downloads; die was model voor de app in India (al meer dan 75 mln downloads) en Australië (2 mln). Israel was er ook vroeg bij, met 1,5 mln gebruikers al begin april. (Tip M. Heijnen)