‘Google-taks’

Vier miljoen Europeanen hebben een petitie ondertekend tegen invoering van ‘Artikel 13,’ dat bedoeld is om originele content te beschermen maar in praktijk zal leiden tot belemmering van de vrije uitwisseling van nieuws, video, foto’s en andere content. Pleitbezorger EFF vreest dat de wet voor het Kerstreces wordt doorgedrukt.