Ook Draghi zegt: belastingverlaging

Mario Draghi zegt dat er grenzen zijn aan de invloed van de ECB op de Europese economiën. Zelfs als je geld gratis maakt, zorgt dat nog niet voor een economische opleving. Hij roept overheden op om zelf ook iets te doen – bijvoorbeeld wat twee economen vorige week voorstelden (zie De Bicker van 22 aug): om in de hele EU tijdelijk de belastingen te verlagen.