De val van het Rijk

‘Visual Capitalist’ probeert economie interessant te maken door visuele vertellingen. Hier wordt verteld hoe de verwatering van de denarius mede leidde tot de val van het Romeinse Rijk. Is dat vol te houden? Of is geld slechts een symptoom van een samenleving, een waardenstelsel? Leidt de euro tot de val van de EU? Of leidt het verval van de EU tot afwaardering van de euro? U mag het zeggen.